معرفی وبلاگ
حضرت آیت الله خامنه ای در نشست اندیشه های راهبردی ؛ نقش و سهم بانوان را در نظام اسلامی ممتاز و بی بدیل دانستند و خاطر نشان کردند : " نقش بانوان در دوران مبارزه پیروزی انقلاب اسلامی ، بعداز انقلاب بویژه دوره بسیار سخت دفاع مقدس و در عرصه های مختلف ، نقش مؤثر ، ممتاز و بی جایگزینی است که با هیچ معیاری قابل اندازه گیری نیست ." از نگاه رهبر انقلاب اسلامی ، اولین کسی که نقش و جایگاه ممتاز بانوان را درک کرد و زمینه ساز نقش افرینی برجسته زنان در عرصه های مختلف شد ، امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود.
صفحه ها
دسته
لينك سازمان زنان
لينك دوستان
سايت مراجع تقليد
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 1937
تعداد نظرات : 211
Rss
طراح قالب
GraphistThem267

شعر حماسي مباحثه حره

سروده حسن بهاري

قصريست بس مخوف و در او حاكمي عنود
در نزد او زني ز علي مدح مي سرود

بُد حرّه نام زن ز محبّين مرتضي
حجّاج حاكم است ولي پست و بس دغا

گفتا خبر رسيده علي را تو از وفا
برتر شمرده اي ز دو اصحاب مصطفي

پاسخ بده وگرنه سرت را جدا كنم
اين كار را براي رضاي خدا كنم

زن گفت اي امير دمي كن تو يك نظر
بر محضرت خلاف رساندند اين خبر

هرگز چنين نبوده تو از اين سخن گذر
از اين سعايت و زچنين صحبت الحذر

حجاج شاد گشت و بگفتا كه آفرين
ديگر حذر نما تو ز گفتار آتشين

احسنت بر تو اي زن آزاده مرحبا
از تو همين رواست تو ننموده اي جفا

زن گفت اشتباه نمودي تو اي امير
بشنو و بعد از آن سر من از تنم بگير

اي خاك تيره بر سر آن بي حيا دو كس
من گفته ام علي ز رسل برتر است و بس

از نوح و آدم و ز خليل و كليم و هود
هم از مسيح برتر و او علّت وجود

لايق نيند آن دو بت پست و بي قرين
با خاك كفش قنبر مولاي متّقين

از خشم شد پياله ي چشمش بسان خون
آن حاكم پليد و به كردار پست و دون

جلّاد را صدا زد و نعتي چو باز كرد
آهنگ كشتن زن آزاده ساز كرد

گفتا اگر براي كلامت تو از خدا
حجّت نياوري سرت از تن شود جدا

جلّاد يك طرف زن آزاده يك طرف
خشم و نگاه حاكم قدّاره يك طرف

اي دوستان محبّ علي سخت با ولاست
جام محبّ صادق مولا پر از بلاست

اي دوستان محبّ علي سخت بي رياست
دارد به سينه عشق علي را كه كيمياست

اندر دفاع حقّ علي وجه ذات هو
اهل معامله نبود دوستدار او

لب را چو زن به آيه ي قرآن حق گشود
از قول حق به مدح علي آيه مي سرود

گفتا كه جاهلي تو به آيات مدح او
بشنو فضائلش به خدا اوست وجه هو

آدم كجا فضائل شير خدا كجا
گِل بود و گشت آدم با دست مرتضي

اين گفته ي خداست به آدم كه دور باش
از آن درخت گندم و در راه نور باش

آدم بخورد گندم ممنوعه را ولي
كّفاره ي گناه پدر مرتضي علي

يك عمر خورده نان جو دارم از اين عجب
مُهري زند به كيسه ي نان، صاحب رجب

حجّاج گفت :برتري او به نوح چيست؟
رسوا شوي اگر ز كتابت دليل نيست

گفتا كه نوح زحمت جانانه مي كشيد
بر گمرهان چو نعره ي مستانه مي كشيد

امّا تمام گشت چو صبرش ز روي قهر
نفرين نمود و آب گرفتي تمام دهر

امّا كجاست صبر كسي مثل مرتضي
صبر خداست صبر شه ملك لا فتي

در ديده خار و صبر كند استخوان به حلق
نفرين نكرد صبر علي را ببين به خلق

بي اختيار حاكم خون ريز خنده كرد
گفتا به حرّه برتري از صد هزار مرد

شيواست منطقت ز كتاب رب جليل
گو برتريّ حيدر تو چيست بر خليل؟

گفتا خليل اهل يقين بوده در دلش
گفته چگونه مرده شود زنده از گلش؟

آمد ندا كه نيست به قلبت يقين مگر؟
گفتا فزون شود تو نشانم دهي اگر

در وادي عزيز خدا مرتضي نگر
هرگز نگفته بهر خدايش اگر مگر

گيرد اگر كه پرده ي هفت آسمان خدا
افزون نمي شود به يقين شه ولا

چشم خداست چشم علي چشمه ي حيات
مي جوشد از لبان علي فخر كائنات

دست و زبان و گوش خداوند عالي است
او مرده زنده مي كند از نفس خالي است

با اين چنين فضائل و با اين چنين خصال
صلوات بر محمّد و بر حيدر است و آل

حاكم بگفت:برتريش بر كليم چيست؟
گفتا كه گوش كن كه بداني امير كيست

موسي ز غبطيان چو يكي را زدي به مشت
از ترس مي دويد ز ابناء آن كه كشت

حيدر به ذوالفقار بخواندي به كعبه بين
حكم برائت از همه كفّار و مشركين

در آن مكان كه كشته ز هر خانه يك نفر
كفّار زير لب همه گفتند الحذر

اين حيدر است و با نگهش خصم مي كشد
وز تيغ او كام عدو مرگ مي چشد

اين حيدر است و ضربه دوم نداشته
از كشته ها پشته بسي او گذاشته

اين حيدر است و پا به ركابش چو مي نمود
جبريل از عذاب خدا آيه مي سرود

اين حيدر است و بس كه سريع مي كشد عدو
عاجز شده است قابض الارواح بين از او

اين حيدر است و دست به تيغش چو مي رسيد
بنگر ملك براي بقا صور مي دميد

خرده گرده حيات به يك تار موي او
ولّله قدسيان همه مست از سبوي او

خم قامت فلك ز خم ابروان او
خيبر چشيده قدرت آن بازوان او

احمد نديده مثل علي يار و غم گسار
يك ضربه اش فزون ز عبادات روزگار

حجّاج مثل خيش به گل ماند زين سخن
گفتا به حرّه خويش براندي تو از محن

امّا فضيلت علوي بر مسيح چيست؟
برتر ز روح خالق داور بگو كه كيست

روح الّله است و مادر او مريم طهور
برگو به من تو اي زن آزاده و جسور

پس حرّه گفت مريم عذرا به مرتبت 
باشد كنيز فاطمه از روي مرحمت

در وادي مقدّس و در سرزمين قدس
چون خواست وضع حمل نمايد امين قدس

آمد ندا به مريم و او را خطاب كرد
اُخرج خطاب آمد و او را عتاب كرد

كين جا مكان راز و نياز است اي كنيز
بيرون برو ز خانه اگر چه بُدي عزيز

كعبه مگر كه خانه ي راز و نياز نيست
آن جا مگر كه قبله ي اهل نماز نيست

بنت اسد چو حامل عشق بتول بود
آن مادري كه حامي دين رسول بود

تا بر حريم كعبه قدم را گذاشتي
صدها ملك خدا به قدومش گماشتي

آن قدر بُد عزيز خدا مهلتش نداد
تا كه ز در به كعبه در آيد مه وداد

ديوار باز شد كه بدانند انس و جان
تنها علي است مظهر اعجاز در جهان

قدر و شرف نگر كه مسيح روح منجلي
خواند نماز پشت سر مهدي علي

اي آسمان ز هجر رخ يار نازنين
خون گريه كن ز غيبت آن صاحب زمين

يا رب به حق آن زن آزاده اي خدا
يا رب به دوستان علي شاه لافتي

بر سينه هاي چاك شهيدان كربلا
جان رقيه غنچه پژمرده از جفا

روز ظهور مهدي صاحب زمان رسان
دور حيات بي رخ زيباي او چه سان؟

 

دوشنبه هشتم 8 1391 15:40

عوارض حاملگي در سنين پائين

 

در سال‌هاي اخير، تبليغات گسترده در مخالفت با بالا رفتن سن ازدواج موجب شده تا اين موضوع مهم در نظر بسياري از افراد جامعه امري تكراري تلقي شود. جالب است بدانيد آمارهاي وزارت بهداشت (در سال 1379) حاكي از اين است كه طي 30 سال اخير سن ازدواج مردان تنها 1 تا 2 سال افزايش يافته در حالي كه اين افزايش براي زنان 5 تا 6 سال بوده است.

يكي از دلايل اينكه چرا اين بحث بازار داغي را به خودش اختصاص داده، عوارض حاملگي در سنين بالا است. از طرفي ما با مقوله عوارض حاملگي در سنين پايين نيز رو به رو هستيم؛ سنيني كه به‌عنوان نوجواني تعريف شده و افراد 10 تا 19 ساله را در برمي‌گيرد. امروزه در كشور ما مشخص شده كه 1.14 درصد دختران شهري (با بيشترين شيوع در قم) و 4.19 درصد دختران روستايي (با بيشترين شيوع در همدان) در سنين 15 تا 19 سالگي ازدواج مي‌كنند. اين رقم در رابطه با سنين 10 تا 14 سالگي، 1 درصد در مناطق شهري و 6.1 درصد در مناطق روستايي است. اين اعداد و ارقام ما را بر آن داشت تا گزارشي پيرامون عوارض بارداري در سنين پايين تهيه كنيم. با ما همراه شويد:

 

بقيه در ادامه مطلب ....

 

 

دوشنبه بیست و چهارم 7 1391 12:13

زايمان زنان زا باهوش تر مي كند

 

زايمان زنان را باهوش ‌تر مي ‌كند 

 

مغز زنان در هنگام بارداري و بعد از تولد فرزندشان رشد مي ‌كند و همين عامل باعث باهوش ‌تر شدن آن‌ ها مي ‌شود.


به اين ترتيب اين عقيده ي قديمي كه گفته مي ‌شد زنان در هنگام بارداري و بعد از تولد فرزندشان كم ‌هوش ‌تر مي ‌شوند، به طور كامل رد مي‌ شود؛ چرا كه تحقيقات نشان مي ‌دهد در اين دوران ميزان مواد خاكستري مغز زنان افزايش پيدا مي‌ كند.


محققان متوجه شدند مغز مادراني كه تازه صاحب فرزند شده‌ اند به دليل تعاملات جديد با نوزاد رشد مي ‌كنند و منحني يادگيري مادر به سمت بالا صعود مي ‌كند.


اين محققان مغز 19 زن را كه به تازگي صاحب فرزند شده بودند اسكن كردند. بعد از 4 هفته دوباره از مغز مادران عكس‌ برداري شد و محققان متوجه شدند حجم مواد خاكستري مغز در اين مدت افزايش داشته است.


اين در حالي است كه در انسان ‌هاي بالغ معمولا ظرف مدت كوتاه چند ماهه، ميزان مواد خاكستري مغز تغيير چنداني نمي ‌كند، مگر آن ‌كه آن‌ ها در حال يادگيري مطالب جديد باشند يا دچار آسيب مغزي يا بيماري شوند و يا محيط زندگي آن‌ ها به طور قابل توجهي تغيير كند.


محققان معتقدند تغييرات هورموني در بدن مادر و تلاش آن ‌ها براي ارتباط برقرار كردن با نوزاد تازه متولد شده و تامين نيازهاي او باعث مي‌ شود تعداد سلول‌ هاي مغزي افزايش پيدا كند.


از نواحي مغزي كه بعد از تولد نوزاد تحت تاثير قرار مي‌ گيرند مي ‌توان به قسمت ‌هاي پردازش احساسات و پاداش، استنتاج، قضاوت و كورتكس پري فرانتال مغز اشاره كرد.


اين در حالي است كه مادراني كه بيش از ديگر زنان نوزاد خود را خاص، زيبا، ايده ‌آل، كامل و مانند اين ها مي ‌دانند رشد مغزي بهتري نسبت به مادراني دارند كه كم ‌تر اين احساسات را در مورد فرزند خود دارند. رشد مغزي اين مادران به طور خاص در قسمت‌ هايي كه مسوول پردازش و درك احساسات است بيش از ديگران به چشم مي ‌خورد.

 

منبع:khabaronline

 

 

 

يکشنبه شانزدهم 7 1391 14:50
X