فرار شاه خائن

با گسترش اعتراضات مردمي و اثبات ناكار آمدي حكومت نظامي و سست شدن پايه هاي سلطنت شاهنشاهي ، در 26 ديماه 1357 محمد رضا پهلوي و همسرش پس از سالها ظلم و جنايت در حق مردم مسمان ايران ، به طور غير رسمي از تهران به مقصد آسوان مصر خارج شدند، فرار شاه جشن و سرور بزرگي را براي ملت ايران در پي داشت و كمتر از يك ماه پس از آن ، رژيم شاهنشاهي در ايران سقوط كرد.

# فرار محمد رضا پهلوي طليعه پيروزي ملت و سرلوحه سعادت و دست يافتن به آزادي و استقلال است .

# اين ستمگر با دست آغشته به خون جوانان ما و جيب انباشته از ذخاير ملت از دست ما گريخت .

# او رفت و به هم پيمان خود اسرائيل دشمن سرسخت اسلام و مسلمين پيوست و جرائم و آشفتگيهايي را به جاي گذاشت كه ترميم آن جز به تاءييد خداوند متعال و همت همه طبقات ملت ... مسير نخواهد شد.

صحيفه نور جلد 4، ص 237

# خروج شاه اولين مرحله پيروزي ملت ماست ....  صحيفه نور جلد 4، ص 239